Bent u klaar voor de nieuwe BENG regeling?
8 januari 2021

TekenTotaal.nl wel, ik kan voor al het benodigde reken en tekenwerk verzorgen welke behoren bij de nieuw BENG regeling.
De berekeningen zullen worden uitgevoerd onder de ISSO certificering.

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Energieprestatie indicatoren - BENG

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)
De 3 BENG-eisen dienen allemaal te voldoen aan de grenswaarde. Om handgrepen te geven aan de veschillende manieren waarmee de grenswaarde van de BENG kunnen worden behaald, staan in de infographic slimme innovaties 15 slimme innovaties die bijdragen aan de BENG-eisen. Deze zijn speciaal voor ingewikkelde situaties.
Voor elk gebouwtype geld dan ook een ander BENG eis

Energielabel

Omdat dezelfde bepalingsmethode en rekensoftware nodig is om het nieuwe energielabel te kunnen berekenen wordt die ook per 1 januari 2021 ingevoerd. Het nieuwe energielabel wordt gebaseerd op het primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 per jaar en geeft een genuanceerder beeld van de energieprestatie van een woning of gebouw.

Kortom TekenTotaal.nl blijft bij en kan u voor het geheel bouwproject blijven verzorgen van ontwerp tot uitvoering.